Петар Котевски - Storytelling in video games @ Game Weekend

Петар `perokolera` Котевски (Kamai Media) зборуваше за приказните и нивното раскажување во видео игрите. Како да изберете/напишете приказна, како да внимавате на замките на кои ке наидете…
Game Weekend, 19 Април 2016

Log in

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT